Voziček je prazen.
Izdelek '%s' je bil dodan v voziček.

HACCP, ISO 22000, ISO/TS 22002-1

Strokovno smo usposobljeni pripraviti izračun hranilne vrednosti v skladu z uredbo EU 1169/2011.

Svetujemo in izdelamo vam načrt za preprečevanje razmnoževanja legionel. Za označevanju snovi, ki povzročajo alergije - Alergeni vam lahko pomagam pri sestavi, lahko pa ga sestavite sami s pomočjo e-priročnika.

Svetovanje vključuje ogled stanja v objektu in pripadajočih procesnih prostorov, postavitev ustreznega sistema: pripravo pismenih navodil za delo in evidenc, pripravo programa čiščenja, torej vso potrebno dokumentacijo za določen. V organizacijo se vključimo kot Zunanji strokovni sodelavec in vam stojimo ob strani celo leto!

Na željo lahko izvedemo tudi izobraževanje za celoten tim.

Glede na raznoliko usposobljenost strokovnega kadra vam ponujamo nekatere že izdelane in vpeljane študije, ki jih lahko po hitrem postopku vpeljemo tudi vam!

HACCP

HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane.

Za najuspešnejšo metodo zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave surovin do končnega uporabnika, se je izkazal sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), ki temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rev.4-2003). V Sloveniji in EU je sistem HACCP zakonsko predpisan, izvajati ga morajo vsi nosilci živilske dejavnosti.

Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelcev, živinorejcev, transport, skladiščenje živil, gostince, trgovce z živili in predelovalno živilsko industrijo. V podjetjje se HACCP uvede na osnovi načrta v štirinajstih korakih, ki poleg tega vključujejo sedem osnovnih načel. Uporablja se na vseh stopnjah proizvodnje živil in postopkov priprave, vključno s pakiranjem in distribucijo. Vse pogosteje pa se uporablja tudi za neživilske panoge, kot so farmacevtska in kozmetična industrija.

Prednosti

HACCP odkriva tista področja v proizvodnji, kjer proizvajalci živil še niso imeli opravka s pomanjkljivostmi. HACCP obsega vse vidike ustreznosti živil (od pridelovanja do mize).

HACCP odkriva kritične stopnje proizvodnega postopka. HACCP ugotavlja nastala potencialna tveganja, tudi tista, ki se jih samo predvideva, nadzorstvo postane sprotno – preventivno sledenje ustreznosti živil namesto končnih izdelkov. HACCP je skladen z drugimi sistemi zagotavljanja kakovosti, zmanjšuje proizvodne izgube, ker zagotavlja učinkovito in ekonomično kontrolo ustreznosti. HACCP predstavlja metodo za preprečevanje bolezni, ki se prenašajo z živili, za primere potrjevanja pa bo še vedno potrebna kontrola končnih proizvodov.

ISO 22000

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je v letu 2005 izdala standard ISO 22000:2005 - Sistemi vodenja varnosti živil - zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi. Predstavlja rešitev za poenotenje vseh standardov za zagotavljanje varnosti živil, ki so trenutno mednarodno priznani.

ISO 22000:2005 združuje vse zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre poslovne in dobre higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Standard je uporaben v vseh fazah prehranske verige.

Prednosti, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 22000 vključujejo:

  • harmonizacijo zahtev glede vodenja varnosti živil v živilskih in z živili povezanih dejavnostih na regionalnem, nacionalnem in na mednarodnem nivoju,
  • višji nivo zagotavljanja varnosti živil,
  • povečanje zadovoljstva odjemalca z uspešnim obvladovanjem dejavnikov tveganj pri proizvodnji živil,
  • izpolnjevanje in preseganje zahtev zakonodaje, standard poleg sedmih načel HACCP, elementov dobre proizvodne in higienske prakse, vsebuje zahtevo po stalnem izboljševanju.
Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Vavčerja za digitalni marketing za projekt spletna stran, spletna trgovina, rezervacijska platforma ter mobilna aplikacija.