Voziček je prazen.
Izdelek '%s' je bil dodan v voziček.

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletne trgovine

GARANCIJA

Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve. Dobavitelj oziroma distributer jamči za kakovost delovanja v garancijskem roku, v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Servisiranje in nadomestne dele zagotavljamo 3 leta po preteku garancije.

Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo popravilo. Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali povračilo plačanega zneska. Garancija za izdelek obsega zamenjavo defektnih delov in sklopov ali njihovo popravilo tako, da so tehnično brezhibni.

Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi:

  • popravilo v nepooblaščeni delavnici
  • vgrajevanje neprimernih delov ali predelave
  • neupoštevanje navodil o uporabi
  • mehanskih poškodb
  • višje sile ( strela, itd.)
  • naravna obraba izdelka je izključena iz garancijskih pogojev.
  • garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve.
  • vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih prodajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

RAZPRODANI IZDELKI

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam katerega od naročenih izdelkov ne moremo poslati, ker je razprodan, zato vas prosimo za razumevanje. Verjamemo, da boste v naši bogati ponudbi našli podoben izdelek, s katerim boste prav tako zadovoljni.

NAROČANJE

REPA sprejeta naročila obravnava kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.

POŠKODOVANE POŠILJKE

V kolikor sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti poštnega delavca. Vse kasnejše reklamacije poškodb blaga prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je poštni delavec dolžan podpisati.

Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima nalepko STEKLO, LOMLJIVO ali kaj podobnega. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju je verjetno znak za razbito vsebino kar seveda obravnavamo kot poškodbo pri dostavi. Priporočljivo je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom.

VRAČILO BLAGA

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrnete. Zadošča, da nas v 15 dneh obvestite (na e-mail naslov info@haccpnow.si) o odstopu od pogodbe, blago pa nam lahko vrnete še v nadaljnjih 30 dneh.

Blago morate vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce,  v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža oz. varnostni pečat. Morebitne stroške vračila krije kupec.

Kupec lahko ob vračilu zahteva vrnitev kupnine, ki mu jo prodajalec vrne na njegov transakcijski račun najkasneje v 15 dneh. Omogočamo tudi zamenjavo artikla.

REKLAMACIJE

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti. Če želite blago vrniti na naše stroške, se morate o tem dogovoriti z nami. Drugačen način vračila na naše stroške ni možen. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

REPA bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričela v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.
REPA lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO)

Spoštovani uporabniki naših izdelkov! Prosimo vas, da odpadne, stare in izrabljene aparate in naprave oddate v najbližjo zbiralnico izvajalca javne službe (komunalo) ali jih ob nakupu nove električne ali elektronske naprave oddate prodajalcu. S tem boste tudi vi prispevali k čistejšemu okolju.

Za odpadno električno in elektronsko opremo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št.  107/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami). Zbiranje in predelavo vršijo pogodbeni partnerji družbe.

ODPADNE BATERIJE IN AKUMULATORJI (OBA)

Spoštovani kupci baterij! Izpraznjene, stare in odpadne baterije ter akumulatorje lahko oddate na vseh prodajnih mestih v posebno označene posode.

Naše podjetje in zakonodajne obveznosti po Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijemi in akumulatorji (Ur.l. RS, št. 87/08 z vsemi spremembami in dopolnitvami).   

Spoštovane kupce obveščamo, da je podjetje REPA vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji. Prosimo vas, da embalažo izdelkov, ki jih kupujete pri nas, ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki - komunalno podjetje.

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Vavčerja za digitalni marketing za projekt spletna stran, spletna trgovina, rezervacijska platforma ter mobilna aplikacija.